Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Visionat a l'ICAA (del 12 al 15 de juny)

Aquells productors que estigueu interessats en presentar les vostres produccions haureu de deixar les còpies a la cabina de projecció del Ministeri, assenyalant a la còpia FESTIVAL DE TORONTO, i comunicant el seu dipòsit a la Sección de Difusión 3ª planta ICAA, José Antonio Rodríguez Corzo, tel. 91-7017000 Ext. 32407, fax: 91 7017402. La data límit per al dipòsit és l'11 de juny.

A més, us recordem que és imprescindible que les còpies en 35mm estiguin al principi i amb les cues enganxades, llestes per a la seva projecció (en cas contrari són descartades). Per retirar les còpies serà obligatori el lliurament del corresponent rebut de depòsit de cabina.
En aquesta ocasió, també és possible enviar còpies en DVD.

Tramesa des de Catalan Films & TV

Des de Catalan Films & TV hem organitzat un enviament conjunt de còpies per a tots aquells productors que hi estigueu interessats. Data límit:  dijous 7 de juny.