Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Vine al MIPTV 2013 - Acreditacions Gratuïtes i secció 'New Producers to Watch'
1) MIPTV
Catalan Films & TV/PROA disposa de 10 acreditacions gratuïtes per participar al MIPTV, 4 de les quals són per a empreses que hi assisteixen per primer cop.
 
Per sol.licitar una acreditació gratuïta cal:
 
 • Ésser una empresa productora radicada a Catalunya
 • o una empresa de vendes radicada a Catalunya amb produccions catalanes al seu catàleg.

Enviar una sol·licitud a mercats@catalanfilms.cat detallant:

 • Els objectius que es persegueixen amb l’assistència al mercat i com i amb quins mitjans es volen assolir
 • Breu resum del track record del productor o empresa de vendes
 • Detallar si la productora o empresa és la primera vegada que assisteix a aquest mercat.

Data límit per enviar la informació: 23 de febrer 2013

 

2) MIPTV  “NEW PRODUCERS TO WATCH”

 
Dintre del programa del MIPTV “New Producers to Watch”, Catalan Films & TV/PROA nominarà un productor de menys de 35 anys qui rebrà una acreditació gratuïta i 4 nits d’estada més una sessió amb el “Producer’s Hub programme”, tot a càrrec de l'entitat firal.

Per ésser nominat cal:

 • Ésser una empresa productora radicada a Catalunya
 • Que el productor tingui menys de 35 anys.

Enviar una sol·licitud a mercats@catalanfilms.cat amb:

 • Breu resum del track record del productor i raons per les quals es considera que cal nominar-lo.

Si el nominat és, més tard, seleccionat per l'entitat firal tindrà altres avantatges.

 • Taula rodona amb periodistes
 • Assistència a l'Opening Cocktail Party
 • Cobertura al Daily news i al MIP Blog 
Nota: Podeu enviar sol·licitud tant per a les acreditacions al MIPTV com per al “New Producers to Watch”
 
Data límit per enviar la  informació: 23 de febrer 2013
 
Alerta relacionada Vine al MIPTV 2013