Veure aquest correu al teu navegador | Institut Ramon Llull

Subvencions per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya
Institut Ramon Llull

Subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya

Lloc:  Barcelona, Catalunya
Dates:  01 de Juny - 21 de Juny de 2021
Data límit: 21 de Juny de 2021

L'Institut Ramon Llull ha obert la convocatòria de les subvencions per a la subtitulació d'obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l'exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya.

Beneficiaris

 • Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l'ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

Requisits

 • Les obres audiovisuals s'hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria.  
 • La subtitulació s'ha de realitzar durant l'any de la convocatòria i no és necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud. 
 • S'entén per obres audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió i els documentals web. 
 • No són objecte d'aquesta convocatòria: 
  • Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, les minisèries i les obres audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial. 
  • Les obres audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l'àmbit de les arts visuals.
  • Les obres audiovisuals emmarcades en l'àmbit de la formació. 
  • La subtitulació en llengua catalana o occitana (en la seva varietat aranesa).

Presentació de sol.licituds

 • La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

Contactewww.catalanfilms.cat
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Passatge de la Banca 1 - 3, E-08002 Barcelona
   
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:

Responsable del tractament: Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Més informació a www.icec.gencat.cat
Finalitat: informar sobre les activitats d’internacionalització de l’audiovisual català. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: catalanfilms@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

També ho podeu modificar les vostres dades o donar-vos de baixa  a través dels següents enllaços: 
Actualitzar dades de contacte o Donar de baixa d'aquesta llista