Veure aquest correu al teu navegador | Presenta el teu curtmetratge

Convocatòria Shortcat 2022
Presenta el teu curtmetratge

Convocatòria Shortcat 2022

Lloc:  Barcelona, Espanya
Dates:  10 de Setembre - 24 de Setembre de 2021
Data límit: 24 de Setembre de 2021

1. Introducció 
S'obre la convocatòria de l'edició 2022 del programa Shortcat. Catalan Films edita per quinzé any consecutiu el programa de promoció internacional del curtmetratge català.
El programa Shortcat consisteix en la selecció, per part d'un comitè de professionals i experts del món del cinema i de la indústria audiovisual, dels millors curtmetratges que es presentaran als mercats i festivals internacionals més importants del sector i que serà adreçat especialment a programadors, distribuïdors, compradors, institucions i premsa.
A banda de la promoció i difusió del catàleg, Catalan Films ofereix un servei de distribució, durant un any, fent-se càrrec de la inscripció dels curts seleccionats als principals festivals internacionals i nacionals i a aquells festivals de classe A i del circuit FIAPF amb els quals Catalan Films té acords establerts.
 
2. Requisits 
Podran concórrer a la present convocatòria les obres que compleixin els següents requisits:

 • L'empresa productora i/o persona jurídica responsable de producció ha d'estar inscrita al REAC (Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya). Queden exemptes d'aquest requisit les universitats.
 • El curtmetratge ha d'haver estat finalitzat amb posterioritat a l'1 de gener de 2021
 • És possible presentar curtmetratges en fase de postproducció si el muntatge i la durada són els definitius. I en cas de ser seleccionat, els autors es comprometen a entregar-lo acabat abans del dia 30 d'octubre de 2021.
 • El curtmetratge no es pot haver inscrit a més de 20 festivals internacionals i/o nacionals en el moment de realitzar la inscripció a la convocatòria. Els responsables dels curtmetratges respondran de la veracitat de les dades facilitades al formulari d’inscripció. Catalan Films es reserva el dret a excloure aquells curtmetratges que hagin omès informació.
 • No es podran tornar a presentar aquells curtmetratges inscrits en convocatòries anteriors.
 • El curtmetratge pot estar realitzat en qualsevol llengua, però sempre subtitulat a l'anglès.
 • La durada màxima del curtmetratge ha de ser 30 minuts (crèdits inclosos).
 • El curtmetratge pot haver estat rodat en qualsevol format.
 • La producció no pot haver estat estrenada comercialment ni difosa per televisió, Internet o d'altres plataformes públiques.
 • Cada empresa productora, universitat o escola, pot presentar un màxim de 7 curtmetratges a selecció. 

3. Termini 
El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 24 de setembre de 2021.
 
4. Documentació a presentar per a la inscripció 
Per poder concórrer a la present convocatòria, és necessari:

 • Donar d'alta la informació del curtmetratge a la base de dades de Catalan Films & TV seguint el següent enllaç: http://catalanfilms.cat/ca/extranet/login (recomanem utilitzar navegadors com Chrome o Firefox, ja que Internet Explorer i Safari solen donar errors)
 • I omplir el següent FORMULARI on haureu d’incloure un enllaç protegit del curtmetratge amb subtítols en anglès.

5. Criteris de selecció 
Es valorarà:

 • L'interès del curtmetratge, qualitat del guió i el seu nivell tècnic i artístic.
 • Risc de la proposta, originalitat del plantejament i capacitat d'innovació del llenguatge cinematogràfic.
 • Potencial internacional.
 • Aquesta selecció final també atendrà als criteris de pluralitat d'empreses productores responsables, limitant a un màxim de dues propostes realitzades en nom d'una mateixa companyia o universitat/escola.

6. Disposicions finals per als curtmetratges seleccionats 
Els responsables dels curtmetratges seleccionats pel jurat, seran consultats per tal de demanar la seva aprovació en la participació del programa Shortcat 2022.
En el cas d'acceptar formar part del Shortcat, l'empresa productora haurà de complir les següents disposicions:  

 • Facilitar la informació i el material necessaris per a la confecció del catàleg que s'estableix en el següent punt en el termini establert per Catalan Films
 • La selecció d'un curtmetratge per al programa Shortcat implica la seva presència en exclusivitat durant un any en aquest catàleg. Per tant, l'obra no podrà formar part de cap altre catàleg públic de difusió de curtmetratges. Aquesta limitació no afecta als catàlegs d'empreses privades si no operen en el mateix àmbit que el Shortcat (difusió de curtmetratges a festivals i àmbits similars).
 • Catalan Films s'encarregarà de la inscripció durant un any natural dels curts seleccionats als principals festivals internacionals i nacionals, i a aquells festivals de classe A i del circuit FIAPF amb els quals Catalan Films té acords establerts.
 • Catalan Films no es farà càrrec del moviment i trasllat de còpies un cop les obres hagin estat seleccionades als festivals. Les seleccions a festivals es comunicaran a les productores que seran les responsables de la participació final de l'obra i l'enviament de materials per a l'exhibició.
 • Els participants del Shortcat 2022 es comprometen a incloure el logo del shortcat als crèdits inicials del curtmetratge, així com als materials promocionals que s'elaborin.
 • La selecció d’un curtmetratge suposarà la cessió dels drets necessaris per a la seva inclusió en el catàleg, així com per a altres usos promocionals que Catalan Films consideri adients. 
 • Aquest catàleg es difondrà en les fires, mercats i festivals de cinema on Catalan Films és present, així com en d’altres fòrums o esdeveniments que puguin constituir plataformes vàlides per a la promoció internacional de la cinematografia que es fa a Catalunya.

7. Documentació i material a presentar si el curtmetratge és seleccionat  
En el cas que el curtmetratge sigui seleccionat a participar al Shortcat haurà de presentar el següent material i documentació:

 • Tres arxius digitals del curtmetratge (una versió amb subtítols a l'anglès, al castellà i l'altra sense subtítols). Format: H264
 • Llista de diàlegs del curt en el seu idioma original amb codis de temps.
 • Llista de diàlegs del curt en anglès amb codis de temps.
 • Fitxa tècnica i artística completa
 • Sis imatges del curtmetratge (resolució mínima 300ppp)
 • Disseny del cartell del curtmetratge (jpg, tiff)
 • Tràiler del curtmetratge (mov, mp4) amb subtítols amb anglès i sense subtítols
 • Una fotografia en alta qualitat del director
 • Biofilmografia del director en català, castellà i anglès (màxim 600 caràcters amb espais)
 • Fotocòpia del DNI o passaport del director (jpg, pdf)
 • Llistat complet dels festivals als quals el curt ha estat inscrit fins a la seva selecció per al Shortcat, indicant seleccions i premis obtinguts
 • Formulari web de Catalan Films & TV

Els responsables dels curtmetratges hauran de respectar el calendari establert per a l'aportació de materials. En cas d'incompliment greu, Catalan Films & TV podrà determinar l'exclusió de l'obra.
 
8. Jurat 
Per tal de seleccionar els curtmetratges que formaran part del programa Shortcat, es constituirà un comitè de selecció format per professionals i experts de del món del cinema i de la indústria audiovisual, tan nacionals com internacionals. 
 
9. Data estimada de comunicació de la selecció 
La data estimada de comunicació dels curtmetratges seleccionats serà a finals d'octubre de 2021.
 
10. Contacte 
CATALAN FILMS
E-mail: shortcat@gencat.cat
Tlf: 93 552 49 40www.catalanfilms.cat
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Passatge de la Banca 1 - 3, E-08002 Barcelona
   
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:

Responsable del tractament: Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Més informació a www.icec.gencat.cat
Finalitat: informar sobre les activitats d’internacionalització de l’audiovisual català. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: catalanfilms@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

També ho podeu modificar les vostres dades o donar-vos de baixa  a través dels següents enllaços: 
Actualitzar dades de contacte o Donar de baixa d'aquesta llista