c/ Mestre Nicolau, 23, entresol
08021 Barcelona
Tel. (+ 34) 935524940 - Fax: (+ 34) 935524953
www.catalanfilms.cat
info@catalanfilms.cat
  • Imprimir

CanadÓ

  • La indústria audiovisual a Canadà (2008)
Estudi realitzat per ACC1Ó COPCA - CANADÀ
Autor: Àlex Barrabes i Ricard, amb la colaboració de Mireia Garriga Seguranye
  • Profile (2012). Report anual de la producció a Canadà (2012). Estudi realitzat per CMPA, APFTQ i el Departament de patrimoni canadenc.
Profile engloba tres segments: la producció canadenca; les localitzacions exteriors i els serveis a la producció; la producció pròpia per a televisió. Ademés es troba informació sobre la producció digital convergent.
18