c/ Mestre Nicolau, 23, entresol
08021 Barcelona
Tel. (+ 34) 935524940 - Fax: (+ 34) 935524953
www.catalanfilms.cat
info@catalanfilms.cat
  • Imprimir

Copyright

L'entitat Consorci Catalan Films & TV amb domicili a la ciutat de Barcelona (Espanya), carrer Mestre Nicolau, 23, ent.1, codi postal 08021, provista del CIF S 0800458 B, i creada d'acord a la resolució CLT/3113/2005 de 24 d'octubre (DOGC 4505 DE 8 DE NOVEMBRE DE 2005) (en endavant, Catalan Films & TV) és titular del lloc web www.catalanfilms.cat.

Tota marca o signe distintiu que estigui contingut al lloc web www.catalanfilms.cat és de titularitat de Catalan Films & TV. La resta de marques o signes distintius han estat llicenciats pels seus legítims titulars a Catalan Films & TV per tal que aquesta pugui incorporar-los en el web www.catalanfilms.cat.

Tot el contingut del lloc web www.catalanfilms.cat incloent, entre altres, fotografies, disseny gràfic, il·lustracions, dibuixos, programació, imatges, logos i marques, música, so, diàlegs i vídeos són de propietat en exclusiva de Catalan Films & TV. Queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o posada a disposició del públic, transformació i, igualment, totes les modalitats d'explotació d'aquests, en qualsevol tipus de format on line o off line, i en tot cas, s'haurà de sol·licitar la corresponent autorització expressa per escrit a Catalan Films & TV en tant que propietària exclusiva i a nivell mundial de www.catalanfilms.cat i de tot el seu contingut, dirigint una carta a la següent direcció postal, carrer Mestre Nicolau, 23, ent. 1, Barcelona, 08021.

© Consorci Catalan Films & TV. Tots els drets reservats, 2007

14