Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Guia de mercats
Els mercats internacionals permeten la creació de sinergies entre les empreses catalanes i l’estranger,  la venda i finançament dels projectes i fomenten la coproducció.

A la guia de mercats de Catalan Films pots consultar les dates límits, les característiques de cada fira i les activitats que organitza Catalan Films a alguns d’ells.

 


Ara mateix...

Gamescom 2018


Alemanya - Colonia

21/08/2018 - 25/08/2018

Les Ateliers d'Angers 2018


França - Angers

22/08/2018 - 29/08/2018

Art Cinema = Action + Management 2018


Itàlia - Venecia

27/08/2018 - 02/09/2018

Venice Gap-Financing Market 2018


Itàlia - Venice

31/08/2018 - 02/09/2018

Serial Eyes 2018


Alemanya - Berlín

01/09/2018 - 31/05/2019

TIFF Filmmaker Lab 2018


Canadà - Toronto

04/09/2018 - 08/09/2018

OMDC International Financing Forum 2018


Canadà - Toronto

09/09/2018 - 10/09/2018

Cartoon Forum 2018


França - Toulouse

10/09/2018 - 13/09/2018Notícies de Mercats

Guia de Mercats de Catalunya