Veure aquest correu al teu navegador
Apunta't al mercat!
ALERTA!

Ventana Sur 2019

Participa a Ventana Sur - Borses de viatge per a empreses catalanes
Lloc:  Buenos Aires, Argentina
Dates:  02 de Desembre - 06 de Desembre de 2019
Data límit: 28 d’Octubre de 2019

Ventana Sur és el mercat llatinoamericà de referència creat el novembre del 2009 pel Marché du Film /Festival de Cannes.
 
Catalan Films & TV i Ventana Sur, un any més, han tancat un acord per a organitzar una delegació d’empreses catalanes al mercat. L'objectiu de la delegació és consolidar els ponts entre la indústria d'Amèrica Llatina i Catalunya, amb vistes a la coproducció i la distribució.

Catalan Films & TV disposa de 5 borses de viatge per als productors que així ho demanin. La borsa de viatge consisteix en un ajut de 700€ que es pagarà al productor mitjançant factura. Per tal d’atorgar les borses de viatge es donarà prioritat a les empreses productores amb projectes de coproducció i/o distribució a Amèrica Llatina. 

Si voleu participar a la delegació catalana i accedir a la borsa de viatge, si us plau envieu un email a mmedir@gencat.cat abans del dia 28 d’octubre incloent la vostra proposta amb la següent informació:

 • Empresa
  • Persona de contacte per a l’activitat
  • Persona participant a l’encontre
  • Càrrec de la persona participant
  • Adreça i dades de contacte
  • Currículum de l’empresa destacant l’historial de coproduccions i/o vendes a Amèrica Llatina.
  • Objectiu de la participació: recerca de coproducció/agent de vendes/pre-vendes/fons/altres (especificar per quin o quins projectes)
  • Acreditació dels contactes previs i/o previstos amb Amèrica Llatina (preparació prèvia del mercat que teniu prevista)
 • Projecte o projectes vinculats a Ventana Sur
  • Títol original/Títol en anglès
  • Director i Guionistes
  • Repartiment confirmat (si n’hi ha)
  • Idioma Original
  • Logline
  • Sinopsi llarga
  • Pressupost total (€)
  • Pla de finançament indicant aquell que tingueu assegurat (€)
  • Imatge o material sobre el projecte.

FOLLOW US!

   
Aquest correu ha estat enviat per:
www.catalanfilms.cat
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Passatge de la Banca 1 - 3, E-08002 Barcelona
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:

Responsable del tractament: Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Més informació a www.icec.gencat.cat
Finalitat: informar sobre les activitats d’internacionalització de l’audiovisual català. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: catalanfilms@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

També ho podeu modificar les vostres dades o donar-vos de baixa  a través dels següents enllaços: 
Actualitzar dades de contacte o Donar de baixa d'aquesta llista