Veure aquest correu al teu navegador
Informa't
ALERTA!

Subvencions de l'Institut Ramon Llull: subtitulació

Convocatòria subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya
Lloc:  Barcelona, Catalunya
Dates:  02 de Juny - 23 de Juny de 2020
Data límit: 23 de Juny de 2020

L'Institut Ramon Llull obre a partir del 2 de juny la convocatòria de les subvencions per a la subtitulació de llargmetratges, curtmetratges i documentals produïts a Catalunya: 

 • Inici termini presentació de sol·licituds: 2 de juny de 2020
 • Finalització de termini de sol·licituds: 23 de juny de 2020                  

Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya per afavorir i impulsar la presència a l’exterior de la creació cinematogràfica de Catalunya, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Les produccions audiovisuals s'hauran de presentar finalitzades amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la resolució de la convocatòria.
 • La subtitulació s'ha de realitzar durant l'any de la convocatòria i no es necessari que estigui finalitzada en el moment de presentar la sol·licitud.
 • S'entén per produccions audiovisuals els curtmetratges i llargmetratges de ficció, documental o animació així com els documentals de televisió.
 • No són objecte d'aquesta convocatòria:
  • Les sèries i cadascun dels seus capítols per separat, minisèries i les produccions audiovisuals amb una finalitat de promoció comercial.
  • Les produccions audiovisuals que formin part de propostes artístiques en l 'àmbit de les arts visuals.
  • Les produccions audiovisuals emmarcades en l'àmbit de la formació.
 • Poden optar a la subvenció les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Instituto 2 de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.  
 • L'import mínim subvencionable és de 600 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documentals televisió, i de 400 euros per curtmetratge.
 • L'import màxim subvencionable és de 5.000 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documentals televisió, de 2.000 euros per curtmetratge.
 • La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada podrà ser d'un import màxim de 3.000 euros per llargmetratge (ficció, documental i animació) i documental de televisió i de 1.000 euros per curtmetratge.

Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí.

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a Elisabeth Piqué epique@llull.cat

 

FOLLOW US!

   
Aquest correu ha estat enviat per:
www.catalanfilms.cat
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Passatge de la Banca 1 - 3, E-08002 Barcelona
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:

Responsable del tractament: Institut Català de les Empreses Culturals. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Més informació a www.icec.gencat.cat
Finalitat: informar sobre les activitats d’internacionalització de l’audiovisual català. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: catalanfilms@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

També ho podeu modificar les vostres dades o donar-vos de baixa  a través dels següents enllaços: 
Actualitzar dades de contacte o Donar de baixa d'aquesta llista