Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Inscripció i acreditacions
 • 1 acreditació + 2 programes al catàleg i videoteca: 801,32 €(IVA inclòs)
 • Acreditació addicional
  • com a venedor: 1.004,64 €(IVA inclòs)
  • com a comprador: 956,80 € (IVA inclòs)
 • Programa addicional
  • nou: 293,02 €(IVA inclòs)
  • inscrit ja en l'última edició del MIPDOC: 125,58 € (IVA inclòs)

 

Qui pot gaudir del preu umbrella:

 • Les empreses que assisteixen per primera vegada al MIPDOC
 • Aquelles empreses que sempre han assistit al MIPDOC sota la umbrella de CF&TV
 • En tots dos casos, l'empresa s'haurà d'inscriure també al MIPTV

 

Com inscriure's:

 • Envieu el contracte umbrella degudament omplert a CF&TV (cmassana@gencat.cat  o al fax 93 552 4953)
  • CF&TV s'encarregarà de fer-lo arribar als organitzadors
 • L'enviament de material, les inscripcions dels programes (a través de la web) i tots els aspectes tècnics els heu de gestionar vosaltres directament amb l'organització