Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Participa al Mercat d'Animació d'Annecy: MIFA


Acreditacions

Catalan Films & TV dóna suport en les acreditacions del MIFA. Gràcies a l’acord amb els organitzadors, els interessats hauran de pagar un preu umbrella de 250€ per persona (mifa+conferències+festival).
Aquesta us permet:
  • l'entrada al mercat
  • l'accés a les conferències
  • l'accés a les projeccions i exposicions del Festival
  • l'aparició a la guia de mercat
  • la inscripció d'un projecte a la videoteca on-line del mercat
És necessari gestionar l'acreditació directament amb el mercat. Empleneu el formulari (pàgines 4 i 5). En el nº d’estand hi poseu Catalan Films & TV i envieu-lo a accreditation@citia.org amb còpia a Carme Puig i /o Cata Massana  (cpuig@gencat.cat , cmassana@gencat.cat )

Data límit

  • Acreditacions: 15 de maig


Per d’altres tipus d’acreditacions podeu consultar: http://www.annecy.org/annecy-2012/take-part/online-accreditation