Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Protecció de dades

www.catalanfilms.cat és un domini d'Internet, de propietat del Consorci Catalan Films & TV amb domicili social a la ciutat de Barcelona (Espanya), carrer Mestre Nicolau, núm. 23, ent. (08021), provist de CIF núm. S 0800458 B, i creat d'acord a la resolució CLT/3113/2005 de 24 d'octubre (DOGC 4505 DE 8 DE NOVEMBRE DE 2005) (en endavant, Catalan Films & TV).

L'objectiu de Catalan Films & TV amb el present web és  difondre els seus serveis i activitats públicament, així com recolzar la promoció d'esdeveniments i dades d'interès relacionades amb el sector audiovisual.

1.- CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament del servei del lloc web www.catalanfilms.cat que Catalan Films & TV posa a disposició de l'usuari. La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena i sense reserves de l'usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l'usuari no està d'acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc web www.catalanfilms.cat. Així mateix, la utilització per l'usuari dels serveis de Catalan Films & TV pressuposa l'acceptació de les presents Condicions Generals.

Alguns serveis estan sotmesos a unes Condicions Particulars de Contractació. Aquestes Condicions Particulars completen les Condicions Generals, o les substitueixen, segons els casos. El contingut  de les Condicions Particulars es facilitarà a l'usuari en el moment que accedeixi a un servei concret, i es sol·licitarà a l'usuari la lectura prèvia de les presents Condicions Generals, de les Condicions Particulars de Contractació i la prova de la seva acceptació de les mateixes.

2.- L'ACCÉS I L'ÚS DEL WEB ÉS GRATUIT

La prestació del servei del web per part de Catalan Films & TV és de caràcter gratuït per als usuaris i  no exigeix la prèvia subscripció o registre. Tanmateix, per accedir a determinats serveis serà necessari que l'usuari es registri.

3.- MODIFICACIONS EN EL WEB O EN ELS SERVEIS

Catalan Films & TV es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis, les Condicions Generals i Particulars de Contractació d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

4.- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei i les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars, els bons costums i l'ordre públic.  De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que d'alguna manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o fruïció del lloc web per part d'altres usuaris.

L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant diferents mitjans que s'hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s'utilitzin habitualment per Internet i diferents als expressament autoritzats.

L'usuari s'haurà d'abstenir de manipular dades identificatives de Catalan Films & TV i dels serveis que s'ofereixen en l'espai web www.catalanfilms.cat.

L'usuari s'haurà d'abstenir de facilitar dades pròpies, identificatius propis que no permetin una correcta identificació.

L'usuari s'haurà d'abstenir de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació, i en general de configuració de l'espai web www.catalanfilms.cat.

Catalan Films & TV es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a la pàgina web www.catalanfilms.cat, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o Condicions Particulars de contractació que resultin d'aplicació en cada moment.

5.- ÚS DE DADES FACILITADES PER L'USUARI

Sempre que l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a Catalan Films & TV, consent el tractament de les mateixes en els termes que es detallen a continuació.

Catalan Films & TV incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un arxiu amb la finalitat exclusiva i única de tractar les dades per prestar, oferir i donar tràmit als serveis previstos a la web www.catalanfilms.cat, donar d'alta a un nou usuari, tramitar la  subscripció al butlletí, ampliar la informació sobre altres serveis, activitats, notícies, etc. de Catalan Films & TV. Tots aquests serveis seran prestats per Catalan Films & TV, sempre que l'usuari els sol·liciti de forma expressa en complimentar els respectius formularis disposats per a cada una d'aquestes finalitats. Quan un usuari emplena qualsevol dels formularis de dades amb les dades personals que es sol·liciten, n'autoritza expressament la utilització a l'efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic per informar-los de les activitats, notícies, etc., i de qualsevol altra oferta relacionada amb l'activitat institucional pròpia de Catalan Films & TV.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en aquests formularis s'utilitzaran únicament per a les finalitats descrites. Si l'usuari no desitja rebre informació sobre els serveis o desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació continguts en els arxius corresponents, preguem ens ho comuniqui a la següent adreça: c/ Mestre Nicolau, 23, ent. 1 (08021) Barcelona, mitjançant comunicació signada i aportant fotocòpia de DNI o a la següent adreça electrònica: pbonet@catalanfilms.cat .

Si l'usuari desitja rebre informació sobre altres serveis de Catalan Films & TV, preguem ens ho comuniqui a l'adreça de correu electrònic següent: pbonet@catalanfilms.cat .

L'usuari atorga el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a terceres empreses per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de Catalan Films & TV.

Catalan Films & TV garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

6.- LIMITACIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITATS

Catalan Films & TV no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i arxius emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Catalan Films & TV exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o arxius dels usuaris.

Catalan Films & TV farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.

Malgrat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l'usuari registrat sap i coneix que la seguretat de l'entorn d'Internet no pot ser garantida al cent per cent.

Catalan Films & TV exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, i/o actualitat dels continguts del lloc web www.catalanfilms.cat. En aquest sentit, Catalan Films & TV no es fa responsable de la informació relativa als festivals i certàmens d'arreu del món que es publica al present lloc web. Catalan Films & TV recomana molt especialment a les persones interessades que es dirigeixin directament als web o als punts d'informació de les entitats organitzadores d'aquests esdeveniments per confirmar qualsevol detall relatiu als mateixos. Catalan Films & TV es limita únicament a publicar informació de caràcter general sobre els esdeveniments organitzats per terceres entitats i la informació pot ser subjecta a modificació per part d'aquestes entitats fet del qual no se'n pot fer responsable Catalan Films & TV. En conseqüència Catalan Films  & TV quedarà totalment indemne dels danys i perjudics que es puguin derivar arran de les informacions relatives a esdeveniments de terceres entitats i que haguessin estat publicades al lloc web www.catalanfilms.cat.

En qualsevol cas, si l'usuari detecta alguna dada errònia o té més informació sobre un determinat festival o mercat o vol fer arribar algun suggeriment, es pot posar amb contacte amb la Sra. Patricia Bonet (pbonet@catalanfilms.cat).

En relació al contingut de la base de dades del Catàleg, Catalan Films & TV es limita a reproduir les dades i informació facilitades en el seu moment per les empreses. Per tant, Catalan Films & TV no es fa responsable de la falta d'exactitud, actualització i veracitat de les mateixes quedant totalment indemne de qualsevol dany o perjudici deguts a aquests extrems.

7.- DRETS D'AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I  INDUSTRIAL   

Tots els continguts del lloc web www.catalanfilms.cat són de propietat exclusiva i mundial de Catalan Films & TV incloent sense limitació, el disseny gràfic, logotips, imatges, textos, diàlegs, il·lustracions, fotografies, audiovisuals, tràilers, música, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició del públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d'explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden expressament prohibits.

Catalan Films & TV no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionats amb el web i els serveis oferts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen en el lloc web www.catalanfilms.cat són marques registrades i de propietat de Catalan Films & TV. La resta dels signes distintius són signes llicenciats prèviament pels seus titulars legítims a Catalan Films & TV.

8.- ENLLAÇOS

Catalan Films & TV no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no siguin gestionats directament per Catalan Films & TV.  

9.- GALETES  

En cap cas, les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar dades o informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

10.- LLEI I JURISDICCIÓ  

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com usuari Catalan Films & TV es regiran per la legislació espanyola.

Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència o contingut d'aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l'usuari i Catalan Films & TV ambdues parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya