Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.

Freeyourpost

Des de Freeyourpostgestionem i supervisemprojectes de postproducció per a cinema, televisió i publicitat.
T'assistim des de l'origen de la idea, estudiem el teuprojecte i desenvolupemdetalladamentelsseus pros i contres per valorar-los amb tu i trobar la solucióòptima per fer viable el teuprojecte, amb el màximnivell de qualitat i els costos mésajustats.
Seleccionem les empreses, persones i equipstècnics que millors'adaptin a les condicions del projecte, supervisanttot el procés de postproducció de principi a fi, garantint en totmoment el màximnivelld'implicació i compromís de lliurament.
Activitat: Cinema, Publicitat, Televisió, Documental, Esdeveniments.

Sector: Altres
President: Manuel Tey de Salvador
Contacte: Lidia Martínez Rius
Adreça: Carrer de la Torre, 14 08006 Barcelona
Barcelona, Catalunya
+34 932 189 047 /
info@freeyourpost.com
www.freeyourpost.com