Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Acreditacions

El preu de l'acreditació és de 681,72 € per persona IVA inclòs.
Us podeu descarregar la "Umbrella Participation Contract" i el llistat d'hotels que tramita Reed Midem.
Ens heu de fer arribar aquest contractes degudament omplerts abans del 8 de Març, data en la qual finalitza el període  per entrar a la guia del MipTV o abans del 12 d'abril, data el la qual finalitza el plaç per acollir-se al preu umbrella.
Les acreditacions umbrella són per tothom.