Generalitat de Catalunya

Nou usuari

Dona't d'alta a la base de dades de produccions, empreses i professionals de Catalan Films & TV.
Inscripció i acreditacions
  • Preu umbrella: 801,32€ IVA
    • Inclou 1 delegat + 2 programes al MipDoc

Qui pot gaudir del preu umbrella:

  • Les empreses que assisteixen per primera vegada al MIPDOC
  • Aquelles empreses que sempre han assistit al MIPDOC sota la umbrella de CF&TV
  • En tots dos casos, l'empresa s'haurà d'inscriure també al MIPTV

Com inscriure's:

  • Envieu el contracte umbrella degudament omplert a CF&TV (cmassana@gencat.catcpuig@gencat.cat o al fax 93 552 4953)
    • CF&TV s'encarregarà de fer-lo arribar als organitzadors
  • L'enviament de material, les inscripcions dels programes (a través de la web) i tots els aspectes tècnics els heu de gestionar vosaltres directament amb l'organització